Studenterhus Danmark

Studenterhus Danmark arbejder for at udvikle og synliggøre studiemiljøet i Danmark som en værdifuld ressource for kreativitet, innovation og virketrang, til gavn for de studerende og for det omgivende samfund.

Foreningen skal styrke og udvikle det interne samarbejde imellem studenterhusene, ved at fungere som national platform for netværksdannelse, vidensdeling og kompetenceudvikling. Samarbejdet skal være grobund for at studerende med vidt forskellige baggrunde og ressourcer, kan skabe studenterdrevne aktiviteter på tværs af landets studenterhuse og derved øge fællesskabet blandt de studerende i Danmark.

Studenterhus Danmark vil også udgøre et fælles grundlag for at opnå landsdækkende aftaler med eksterne samarbejdspartnere, til fordel for udviklingen af Studenterhusene både individuelt og samlet.

Ved at styrke studenterhusene som fælles, tværfaglige, kulturelle og sociale samlingssteder for danske og udenlandske studerende, arbejder Studenterhus Danmark for at gøre Danmark til Europas bedste land at studere i.